Comité De Honor

Dª. María Virtudes Monteserín Rodríguez

Ilma. Sra. Alcaldesa de Avilés